لطفاً شکیبا باشید.

پارکت سناتور 8 میل 
11 رنگ متنوع
متراژ هر کارتن 1.895